چطور در چالش ها شرکت کنم؟

قراره 2 تا چالش آموزش زبان رو برای سطح های پایه و متوسط همزمان داشته باشیم و 7روز در کنار هم آموزش ببینیم😍

لطفا قبل از هر چیزی ویس زیر رو گوش بدین.

اگه سطح زبانتو نـمیدونی :

اگه سطح زبانتو نمیدونی حتما توی آزمون تعیین سطح شرکت کن

اگه سطح زبانتو میدونی :

اگه سطح زبانت ۱یا۲ بود یعنی بیسیک یا المنتری توی چالش زیر شرکت کن.

اگه سطح زبانت ۳یا۴ بود یعنی پری-اینترمدییت یا اینترمدییت توی چالش زیر شرکت کن.

ظرفیت چالش به دلیل داشتن پشتیبانی درسی محدوده ! پس سریعتر جوین شو که جا نمونی.

پشتیبانی و مشاوره

در صورت بروز هر مشکل یا سوال با ما در ارتباط باشید.